alfa-čestica


alfa-čestica
alphaparticle
* * *
• alphaparticle

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ȁlfa — ž 1. {{001f}}lingv. prvo slovo grčkog alfabeta 2. {{001f}}pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 1 3. {{001f}}mat. oznaka za prvi u nizu kutova 4. {{001f}}kem. oznaka pojedinih izomera 5. {{001f}}astron. oznaka najsjajnije zvijezde u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • beta — bȅta1 ž DEFINICIJA 1. lingv. drugo slovo grčkog alfabeta 2. a. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 2 (dva) b. redni broj drugi u obilježavanju poretka sastavnica (npr. odjeljaka u tekstu) 3. kem. a. jedna od mogućih pozicija atoma… …   Hrvatski jezični portal